צילומי הריון

צילומי הריון הם המרגשים מכל העבודות, המחשבה שילד חדש מגיע לעולם בקרוב, מעניקה לי כאימא את ההבנה המתורגמת לצילום המרגש.
זה רגע בו תוכלו להתרכז בנס הזה שמתרחש עכשיו אצלך בבטן ולתעד רגע מיוחד זה לשנים קדימה.

בקרוב ממש